Har du koll på BPW ECO Plus Garantitider?

Har du koll på BPW ECO Plus Garantitider?

Fordon med BPW ECO Plus axlar i kombination med BPW luftfjädring omfattas av ECO Plus garantin.
ECO Plus garantin gäller över hela Europa och utan kilometerbegränsning.

Nedan hittar du enkelt vilka garantitider gäller för BPW ECO Disc respektive BPW ECO Drum vid offroad-
och onroad-användning i Europa.

ECO Plus Garantitider för AL2, EA, EAC & EAC HD vid onroad-användning

En onroad väg definieras som en belagd väg, till exempel asfalt eller betong. Däremot betraktas grusväg som off-road. 
Fordon som kortvarigt eller delvis trafikerar grusvägar klassas som offroad fordon.

2 ÅR

 • Bromsskiva
 • Bromstrumma

3 ÅR

 • Luftfjäderbälg
 • Bromscylinder
 • Stötdämpare

5 ÅR

 • Länkarmsbussning
 • Länkarm
 • Bromsok
  (inre funktion)

5 + 3 ÅR

 • Axelkropp
 • Främre fäste
 • Axelinfästning
 • Nav & Lagring
ECO Plus Garantitider för AL2, EA, EAC & EAC HD vid offroad-användning

Fordon som kortvarigt eller delvis trafikerar grusvägar klassas som offroad fordon.

2 ÅR

 • Bromsskiva
 • Bromstrumma
 • Luftfjäderbälg
 • Bromscylinder
 • Stötdämpare
 • Bromshävarm

3 ÅR

 • Nav & Lagring
 • Länkarmsbussning
 • Länkarm
 • Axelinfästning
 • Axelkropp
 • Bromsok (inre funktion)
 • Främre fäste

BPW ECO Plus garantier

ECO Plus garanti

Den femåriga BPW ECO Plus garantin gäller vid onroad-användning i Europa och utan kilometerbegränsning. Det finns möjlighet att utöka ovan garanti med 3 år, för fullständiga villkor se aktuellt BPW ECO Plus – Garantidokument.

 • från första registrering resp. idrifttagandet av fordonet, eller senast 6 månader efter axelns produktionsdatum
 • utan kilometerbegränsning
 • för BPW axelmoduler på släpvagnar och påhägnsvagnar
 • endast för kompletta ECO Plus luftfjädrade axelsystem (ECO Air, Airlight 2 eller andra BPW luftfjädrade system)
 • endast under förutsättning att matartrycket ligger inom tryckområdet 6,5 – 8,5 bar

Förlängd garanti

Den nämnda femåriga ECO Plus garantin förlängs med ytterligare tre år under förutsättning att det finns
dokumenterat att de föreskrivna kontrollerna efter idrifttagning beträffande navet, navlagringen, axelkroppen, luft-
fjäderinfästningen och luftfjäderfästena har utförts, samt under förutsättning att en fullservice har utförts hos en BPW serviceverkstad senast 60 månader efter den första registreringen respektive idrifttagning, nedan kallat förlängd
garanti. (Detaljerade verkstadsfakturor erfordras.)

Tilläggsgaranti

Förutom ovan nämnda ECO Plus garanti erbjuder BPW 3-års garanti på bromscylinder, stötdämpare och luftfjäderbälgar vid onroad- och offroad-användning. För fullständiga villkor se aktuellt BPW ECO Plus – Garantidokument.

Aktuella trycksaker

Relaterade Nyheter