FILIALER

Släpis finns på tolv orter i Sverige där Luleå är den nordligaste och Malmö den sydligaste. Släpis huvudkontor och centrallager ligger i Ängelholm. Vid akuta situationer erbjuder vi extra snabba leveranser med egna budbilar, det ökar din effektivitet och kortar ned dyrbara stillestånd.