IMPRINT

Utgivare:

SLÄPIS AB
Lagegatan 15
262 71 Ängelholm
Sverige

Telefon: +46 (0) 431 44 43 40
e-post: info@slapis.se

Har du några frågor eller kommentarer till vår hemsida kan det skickas till marketing.

VD: Johan Salo

Organisationsnummer:
556546-8377

Juridisk information:

Webbplatsens innehåll och struktur är skyddad av upphovsrätt. Återgivning av innehåll eller strukturella delar, särskilt texter, textdelar, visuella material, grafik och designelement, i den utsträckning som kan skyddas enligt tyska bestämmelser, för alla ändamål, förutom för personligt eller annat privat bruk, samt deras reproduktion. Överföring och publicering kräver skriftligt tillstånd i förväg. Släpis kontrollerar och uppdaterar innehållet på denna webbplats regelbundet. Ändringar kan dock ske under tiden. Därför accepteras inga garantier eller ansvar för aktualiteten och fullständigheten av det tillgängliga innehållet. Detsamma gäller alla externa webbplatser som hänvisas till med hyperlänken slapis.se.
Släpis ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser som du kommer åt genom att aktivera en sådan länk.