Ta det säkra före det osäkra med Original BPW bromsbackar

Ta det säkra före det osäkra med Original BPW bromsbackar

BPW testar alla sina produkter under extrema förhållanden och under lång tid. En av dessa produkter är Original BPW bromsbackar som utsätts för de tuffaste körtesterna för att kontrollera belastningskapaciteten.

De utsätts ett antal gånger för särskilt krävande bergskörningar med extrema höjdskillnader för att på detta sätt simulera bromsbackens livslängd på kortast möjliga tid. Endast de bromsbackar som efter dessa ovanligt hårda strapatser fortfarande är intakta och funktionsdugliga får kallas Original BPW bromsbackar.

Vad kan hända när undermåliga bromsbackar monteras?

Undermåliga bromsbackar visar redan efter kort tids användning ett utpräglat slitage,
t ex kan stora bitar av bromsbeläggen lossna. Bromsytan som är kvar måste kompensera detta bortfall, vilket ytterligare påskyndar slitage och fortsatt söndersmulning av belägget. Följderna blir:

  • Högre bromskraft är nödvändigt, risk för varmgång.
  • Större slitage, därigenom kortare livslängd.
  • Längre bromssträcka – trafikfara.
  • Fordon som inte längre går att bromsa.

Såväl förstautrustning som reservdelar – allt kontrolleras alltid. Såväl delar till förstautrustning som våra reservdelar är likvärdiga hos BPW och testas enligt samma hårda principer. Det är viktigt att hela kedjan från påskjutsbroms via bromsstag till bromsbelägg och trumma är perfekt avstämda för varandra för att säkerställa en problemfri drift.

BPW garanterar kvaliteten genom:

  • Högsta kvalitet i både förstautrustning och reservdelar.
  • Alla ingående komponenter är optimalt avstämda för varandra.
  • DIN ISO9001 certifierad process.
  • Endast samarbete med certifierade leverantörer.
  • Made in Europe.
Relaterade Nyheter