Meny

18 jun - Arkiv

Behandling av personuppgifter

nbsp;

Den 25:e maj 2018 började Allmänna dataskyddsförordningen,
förkortat GDPR, att gälla.

Förordningen ersätter den gamla Personuppgiftslagen, PUL, som bland annat ställer högre krav på oss som företag att redogöra för insamling och användande av personuppgifter. Med anledning av dessa förändringar kompletterar vi våra Användarvillkor med ett utökat avsnitt om Integritet. Vi beskriver nu mer detaljerat vilka uppgifter vi samlar in och vad syftet med behandlingen är samt redogör för dina rättigheter som kund.

Genom din beställning av produkter blir du kund hos Släpis AB. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Släpis ABs varor och tjänster, profilering (dvs. en analys av dig som kund för att kommunicera med dig på bästa sätt) samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos Släpis AB om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Släpis AB vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig som kund. Genom att du har kryssat i rutan i beställningsformuläret om att du vill ha information om Släpis ABs produkter via e-post har du samtyckt till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.
Släpis AB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Behandlingen av dina personuppgifter i Släpis ABs kunddatabas sker med stöd av beställingsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Släpis AB. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Släpis ABs verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång. Kontaktinformation finner du under rubriken Kontakt.
Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, profilering i marknadsföringssyfte, vänligen kontakta kundtjänst via e-post på info@slapis.se.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.

Etiketter: , ,

 
Vi erbjuder reservdelar och tillbehör till din släpvagn eller trailer från många välkända leverantörer:
BPWTrailerlineBTBÄR CargoliftCejnFontaineKSTools